Exkurze - Vodní nádrž Švihov, Vodní dům

[30. 10. 2018 15:43:42]
Exkurze  - Vodní nádrž Švihov, Vodní dům

V rámci environmentální výuky děti 4.a 5. třídy navštívily vodní nádrž Švihov, známou spíše pod názvem vodní nádrž Želivka a návštěvnické středisko Vodní dům, nacházející se v lokalitě Želivky ve Středočeském kraji.

Děti čekala komentovaná prohlídka po hrázi vodní nádrže Švihov na Želivce.

Seznámily se se vznikem vodního díla a jeho úlohou jako vodárenské nádrže, která slouží jako zdroj pitné vody pro středočeskou oblast včetně Prahy.

Po exkurzi na hrázi je očekával Vodní dům, který patří pod Český svaz ochranářů přírody.V pěti sekcích ve vnitřní expozici si děti uvědomily potřebu vody pro člověka, dozvěděly se o vodě jako biotopu a živočiších, kteří v něm žijí.

Do vnitřní expozice vstoupily věrnou kopií štolového přivaděče, který dopravuje pitnou vodu pro Prahu a část  středních Čech.

Našly  tam  exponát výrobníku mraku a pokusily se mrak vyrobit. Z výukové  tabule se všichni dozvěděli o koloběhu vody a jak je potřeba ho udržovat i v malé míře.

V podvodním světě byli viděni živočichové a organismy, kteří žijí pod vodní hladinou a děti si je mohly prozkoumat  v mikroskopu. Potom se  podívaly na akvária, kde zevnitř viděly  průhled do expoziční nádrže, jak vypadá, a i ryby, které tam  žijí. Hodně věcí bylo interaktivních, takže si děti mohly např. poslechnout zvuky živočichů žijících na břehu vody. Velký zájem vzbudily velké škeble, do kterých si děti s chutí zalezly.Na konci Vodního domu čekal na děti vodní bar, kde byly  k ochutnání čtyři druhy vod.

Přes nepřízeň počasí si děti zadováděly ve venkovní expozici . Uviděly  umělé vodní toky symbolizující řeku od pramene k ústí, které mohly ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.

Domů jsme se navrátili spokojeni a obohaceni o nové poznatky.

 

Fotogalerie

Autor: Mgr. Zdeňka Holá
Zpět...