Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

[1. 6. 2020 10:52:24]

Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče,

naše škola bude ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 hodnotit žáky na základě Vyhlášky 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Přijatá Vyhláška se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

Vyhláška 211/2020 Sb.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za 2. pololetí 2019/2020

Autor:
Zpět...