Informace k nástupu do školy 25.5.2020

[21. 5. 2020 23:55:19]

Informace k nástupu do školy 25. 5. 2020


1) Výuka začíná pro každou třídu ve stanovenou dobu –

1. třída 7:45 hod

2. třída 7:55 hod

3. třída 8:05 hod

4. třída 8:15 hod

5. třída 8:25 hod


Ranní družina nemá provoz, proto neposílejte děti zbytečně dříve. Nemají se stýkat s jinou skupinou dětí, myšleno s jinou třídou. Janovické děti posílejte z domova do školy 15 minut před svým stanoveným časem, v klidu dorazí před školu a třídní učitelka si je v daný čas osobně přebírá před školou, pak zamkne školu a nechává prostor pro další skupinu. Dojíždějící je potřeba přivézt ve stanovený čas.


2) Dejte dětem s sebou první den do školy vyplněné a podepsané prohlášení. Bez toho je nemůžeme pustit do školy. Byli bychom nuceni je poslat zpátky domů.


3) První den 25. 5. se utvoří skupina dětí, ke které už další den nebo dny nesmíme přidat další děti. Skupina se nesmí měnit nebo jinak s jinými dětmi míchat. Proto pokud chcete mít děti ve škole, pošlete je hned od 25. 5. V další dny, pokud budete muset k lékaři či si něco jiného vyřídit a dítě nepřijde, se už nic neděje, protože dítě máte začleněno do skupiny.


4) Každý žák musí mít s sebou do školy minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.


5) S třídní učitelkou žáci pracují v uzavřené skupině do 10:45, poté nastupují do třídy asistenti nebo vychovatelé, kteří žáky odvedou ve stanovenou dobu na oběd. Vyučující již mimo třídu (skupinu) v této době připravují učivo pro žáky v distančním vzdělávání.


6) Máte-li zájem o obědy, zavolejte si do ŠJ. Postačí ústní sdělení od dětí, zdali žák na oběd půjde nebo ne.

 

Odchody na oběd:

1. třída 10:45 hod

2. třída 11:00 hod

3. třída 11:15 hod

4. třída 11:30 hod

5. třída 11:45 hod


7) Napište dětem na papír, a podepište, v kolik hodin mají odcházet ze školy. Vyučování (dozor nad dětmi) končí v 14:45 hod.

Autor:
Zpět...