Informace k osobní účasti žáků při výuce v období květen, červen školního roku 2019-20

[5. 5. 2020 11:59:17]

Informace k osobní účasti žáků při výuce v období květen, červen školního roku 2019-20

Žákům 9. ročníku bude umožněna osobní účast na vzdělávání za účelem přípravy na přijímací zkoušky od 11.5. 2020. Účast je dobrovolná. Rozvrh hodin žáci obdrží od třídního učitele. Zájem o účast je nutné sdělit 7.5. 2020 třídnímu učiteli. Žáci, kteří do školy nenastoupí, se dále vzdělávají distančně.

Žákům 1. - 5. ročníku bude umožněna osobní účast na vzdělávání od 25. 5. 2020. Účast je  dobrovolná. Zájem o účast je nutný sdělit do 18.5. 2020 třídnímu učiteli. Výuka bude probíhat každý den. Školní jídelna bude zajišťovat stravování žáků. Bude zajištěn i odpolední dohled nad žáky do 14.45, který nahradí školní družinu. Ranní družina fungovat nebude. Bližší informace budou sděleny.

Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVNÉHO INF. ONEMOCNĚNÍ

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Autor:
Zpět...