Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. května 2021

[25. 5. 2021 14:15:16]
Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.
  • Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
  • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení, nošení roušek.
  • Při venkovních aktivitách v SVČ není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech).
Celý text k nahlédnutí ZDE
Autor: admin
Zpět...