Informace k testování žáků.

[11. 4. 2021 9:49:09]
Informace k testování žáků.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu samosběrem pomocí antigenních testů - LEPU test. Test může být i jiný dle výběru zákonného zástupce, ale musí mít každopádně certifikaci. V každé třídě budou při testování přítomni dva pedagogičtí pracovníci - třídní učitel a asistent, kteří budou žákům s testováním pomáhat. Rovněž při prvním testování budou přítomny dvě zdravotní sestry – ukázka správného testování.

K prezenční výuce se může dostavit žák pouze tehdy:

  • pokud nemá žádný z příznaků infekčního onemocnění (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu-ucpaný nos,  bolest hlav.
  • Testování v pondělí – pokud bude zjištěn pozitivní AG test u žáka, žák odchází po vyzvednutí rodičem domů, ostatní žáci pokračují v prezenční výuce. Žák se může vrátit do výuky až po negativním RT-PCR testu.
  • Testování ve čtvrtek - pokud bude zjištěn pozitivní AG test u žáka, celá třída odchází domů a čeká na potvrzující RT-PCR test daného žáka. Pokud bude pozitivní, celá třída má karanténu. Pokud bude negativní, vrací se celá třída do školy.


Při testování žáků 1. - 3. ročníku bude umožněna asistence zákonného zástupce při provádění testu.
Zákonný zástupce se svým dítětem přijde před vyučováním do prostor školní družiny.


Testování se nebude provádět u žáků :

  • kterým byla nařízena karanténa z důvodu onemocnění Covid -19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR. Tuto skutečnost zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře, zprávou z laboratoře či čestným prohlášením,
  • které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace 2. dávky.


Žáci, kteří se nezúčastní testování, se nemohou účastnit prezenčního vzdělávání. Škola není povinna poskytovat těmto žákům distanční výuku a žáci budou povinni se dále vzdělávat formou samostudia.

Ranní družina bude v provozu, budova školy bude přístupná od 7:30 hodin. Žáci budou z šatny rovnou odcházet do svých kmenových tříd. Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu a bude vždy ukončeno v 11.20 hodin. Odpolední družina bude probíhat ve dvou homogenních skupinách podle kmenových tříd - družina pouze pro 1. – 4. třídu ZŠ.

Obědy budou všem žákům tříd v prezenční výuce zajištěny.
PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy


Autor: admin
Zpět...