Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

[1. 11. 2020 18:03:00]
Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Určeno pro:
1. kraje a hl. m. Praha
2. obce (příp. svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)
3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)

Vláda dne 30. 10. 2020 přijala usneseníč. 1109 o přijetí krizového opatření, kterým rozšiřuje okruh zákonných zástupců, jejichž dětem má být poskytována péče vurčených školách.
S účinností od 2. listopadu 2020 00:00 hod. mají hejtmané krajů a primátor hlavního města Prahy v místech potřeby určit školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

 • bezpečnostních sborů
 • obecní policie
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Úřadu práce České republiky
 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • Finanční správy České republiky
 • Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • Zařízení školního stravování
 • České pošty, s.p.
 • Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy
 • Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení


Vláda zároveň umožnila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy vsouladu s §14odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců.

Celý text naleznete ZDE

Autor: admin
Zpět...