Informace pro rodiče žáků I. stupně ZŠ

[16. 4. 2020 13:11:01]

Informace pro rodiče žáků I. stupně ZŠ.

Dne 25. května 2020 je dána  možnost žákům I. stupně základní školy se  vzdělávat přímo ve škole, ale není to povinné. V tomto případě záleží pouze na rozhodnutí zákonného zástupce, který bude chtít dítě umístit do školy pod podmínkou, že musí podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval. Dítě nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let. Pokud žák zůstane doma, bude vzdělávání nadále probíhat distanční formou. Výuka ve škole bude probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel a zvláštního režimu. Vstup žáků do školy pouze s rouškou. Pro rodiče a další osoby bude vstup omezen pouze po individuální konzultaci s vedením školy.  Další informace o otevření MŠ, ŠD a ŠJ budou ještě upřesněny na našich webových stránkách.

Prosím o pozorné sledování webových stránek školy. Děkuji za pochopení.

PhDr. Bohumír Hašek

ředitel školy

Autor: PhDr. Bohumír Hašek
Zpět...