Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ

[16. 4. 2021 11:05:16]
Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ

Od 19. 4. 2021 bude umožněna rodičům žákům 1. stupně základní školy  osobní přítomnost ve školní družině (kteří mají v daném týdnu distanční výuku), jejichž zákonní zástupci (rodiče) jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Zákonní zástupci, kteří spadají do výše uvedených skupin a chtějí od pondělí 19. 4. 2021 dávat dítě do školní družiny doloží své zaměstnání potvrzením od zaměstnavatele. Zájemci se mohou nahlásit u svých třídních učitelů. Provoz této ŠD bude zabezpečen v době od 06.45 do 14.00 hodin. První sraz bude v 06.45 hodin u venkovní učebny ŠD.

Autor: admin
Zpět...