Informace pro rodiče žáků

[29. 8. 2021 10:41:35]
Informace pro rodiče žáků

Vzhledem k tomu, že prostory pro výuku (obytné buňky za sokolovnou) budou připraveny od 6.9. 2021, je na dny 2. 9. a 3.9. 2021 zajištěn náhradní program s tím, že vyučování bude v tyto dny ukončeno dříve – informace podají třídní učitelé.

Organizace jednotlivých dní:

1. 9.2021

7:45 hod.  
- testování žáků v jednotlivých třídách
8:30 hod.
- slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022 v sokolovně (nutno dodržovat opatření, která jsou uvedena na webových stránkách školy ZDE )

Po slavnostním zahájení půjdou všichni žáci domů.

2.9.2021

7:45 hod.
- sraz žáků u jednotlivých tříd
- poučení o bezpečnosti a informace o organizaci výuky
- přespolní běh

3.9.2021

7:45 hod.
- sraz žáků  u jednotlivých tříd
- preventivní program  - beseda s Policií ČR


Školní družina bude v plném provozu již od 2.9.2021 v místní sokolovně.

Od 6.9. 2021 bude výuka organizována dle platného rozvrhu jednotlivých tříd. V případě dalších dotazů kontaktujte třídního učitele.

- při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebude žák vpuštěn do budovy školy, pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude žák umístěn do předem připravené izolační místnosti a škola současně informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. O dalším postupu rozhodne praktický lékař, kterého bude zákonný zástupce telefonicky kontaktovat.

Děkujeme za pochopení a podporu v době rekonstrukce školy. Všem přeji hodně úspěchů.

PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy


Autor: admin
Zpět...