Informace pro rodiče žáků I. stupně ZŠ.

[6. 4. 2021 21:50:00]
Informace pro rodiče žáků I. stupně ZŠ.

Žáci 1. stupně ZŠ se do školy vrátí v pondělí dne 12.4. 2021 a to v rotační formě. Žáci se budou po třídách střídat v prezenční výuce po týdnu.

Prezenční výuka začne pro žáky 1. a 2. třídy a pro žáky  3. – 5. třídy bude nadále probíhat distanční výuka. Další týden v pondělí dne 19.4.2021 nastoupí k prezenční výuce žáci 3. – 5. třídy  a  pro žáky 1. a 2. třídy  bude probíhat distanční výuka.

Žáci musí mít v době prezenční výuky ochranu nosu a úst – chirurgická rouška postačí. Po dobu přítomnosti žáků ve škole budou 2 x týdně testováni antigenními testy z kraje nosu. Testy si  žáci budou provádět sami za přítomnosti k tomu určené osoby. U žáků 1. a 2. třídy v době testování mohou být přítomni zákonní zástupci.

Vzhledem k rekonstrukci školy se zatím prezenční výuka bude realizovat ve vzniklých třídách školní družiny, kde bude zároveň probíhat v odpoledních hodinách i ŠD pro žáky 1. -4 .třídy.   Žáci 5. třídy se budou učit ve vzniklé  třídě místní sokolovny. Vstup do budovy školy bude realizován spodním vchodem do ŠD. Obědy pro žáky ZŠ a děti v MŠ budou zajištěny.

Pro žáky II. stupně ZŠ jsou umožněny konzultační hodiny, vždy po domluvě s vyučujícím – maximálně 6 žáků. Musí být dodržena přísná hygienická pravidla.

Do MŠ se v pondělí dne 12.4. 2021 mohou vrátit jen předškoláci, nemusí mít ochranu nosu a úst.

PhDr. Bohumír Hašek

ředitel školy

Autor: admin
Zpět...