Informace pro rodiče žáků o výuce od 4. ledna 2021

[24. 12. 2020 11:36:49]
Informace pro rodiče žáků o výuce od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 bude probíhat

  • prezenční výuka u žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
  • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem – rozvrh distanční výuky bude zpracován a předán třídním učitelům.
  • prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách a bude se organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd – bližší informace poskytnou třídní učitelé.

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole

  • vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
  • o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.


PhDr. Bohumír Hašek
ředitel školy

Autor: admin
Zpět...