Informace pro rodiče žáků

[14. 6. 2020 14:50:13]

Informace pro rodiče žáků


Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek dne 26. června 2020.

Dne 29. a 30.6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.


Dne 26.6. 2020 třídní učitelé vydají žákům vysvědčení za školní rok 2019/2020.

I. stupeň: 8.00 - 9.00

II. stupeň: 9.00 - 10.00


Prosíme žáky, aby si pro vysvědčení přicházeli průběžně, v časovém rozmezí, které je pro ně určeno. Do budovy školy je povinné vstupovat s rouškou.

Zároveň žádáme žáky, kteří se vzdělávají distančně, aby v den předání vysvědčení odevzdali klíček od školní skříňky (pokud tak neučiní dříve).

Autor: Mgr. Šárka Korešová
Zpět...