INFORMACE PRO RODIČE

[16. 3. 2020 11:13:54]

Informace pro rodiče.

Konzultace s pedagogickými pracovníky školy.

Od středy 11.března 2020 si mohou rodiče dětí do 10 let vyzvedávat školou potvrzený  tiskopis OSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ ve sborovně školy vždy mezi 8.00 – 12.00 hodinou, pro vstup do budovy bude otevřen hlavní vchod do ZŠ.

Přítomnost vyučujících je možné využít pro konzultace k výuce každé úterý a čtvrtek od 08.00 do 12.00 hodin – vstup do budovy školy pouze s rouškou.

Konzultace s vyučujícími v termínech neuvedených v rozpisu jsou možné po telefonické domluvě, nebo elektronicky.

Informace k  distančnímu vzdělávání.

Dne 11. března 2020 bude z pokynu ředitele zpracován plán zajištění náhradní výuky distanční formou, který bude opět zveřejněn na webových stránkách školy. V rámci plánu budou k dispozici i kontakty pro řešení naléhavých problémů při náhradní výuce, včetně náhradního způsobu výuky pro žáky, kteří nejsou technicky vybaveni pro elektrickou komunikaci. Vše bude řešeno operativně na základě vývoje situace v ČR.

Po dobu platnosti mimořádného opatření budou na webových stránkách školy pravidelně aktualizovány informace k vývoji stávající situace a průběhu výuky el. cestou. Vedení školy si proto dovoluje požádat zákonné zástupce žáků o sledování zveřejňovaných informací.

Od dnešního dne 16.3. 2020 v době od 08.00-12.00 hod. probíhá na ČT 2 vzdělávací program s názvem „UčíTelka“. Jedná se především o vzdělávací program pro žáky I. stupně ZŠ.

Sledujte webové stránky školy.

PhDr. Bohumír Hašek

ředitel školy

Autor:
Zpět...