Informace pro základní školy k testování uchzečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021

[13. 4. 2021 20:44:18]
Informace pro základní školy k testování uchzečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Povinnost základní školy informovat žáky o povinnosti testování
Podle opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 platí, že střední škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech testování pro uchazeče a podporující osoby na svých internetových stránkách. Základní škola je povinna informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o těchto povinnostech.

Celé informace o testování naleznete ZDE

 


 

 

Informace ke změnám v provozu škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):
   • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
   • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),
  • výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace).
Celé informace ke změnám v provozu škol a školských zařízení ZDE
Autor: admin
Zpět...