Informace ze školy.

[18. 8. 2021 17:26:06]
Informace ze školy.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 v ZŠ bude v místní sokolovně dne 1. 9. 2021 v 08:30 hodin.

Před slavnostním zahájením školního roku bude povinné testování žáků na COVID – 19.  Bližší informace k testování a k celkové organizaci dne  1. až  3. 9. 2021 dostanou zákonní zástupci přes třídního učitele. Děkuji za pochopení a těšíme se na školní rok.

Program  slavnostního zahájení :

1. Zahájení školní roku 2021/2022

2. Kulturní vystoupení starších žákyň naší školy

3. Proslovy

4. Přivítání žáků 1. třídy ZŠ

5. Závěr – ukončení

 

Pro všechny přítomné je povinná ochrana nosu a úst!!!!

Pro vstup k slavnostnímu zahájení školního roku v sokolovně bude nutné pro rodiče a doprovod žáků ZŠ splnit jednu z následujících podmínek:

  • doložit absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem (ne starší 7 dnů)
  • doložit absolvování POC testu na přítomnost antigenu s negativním výsledkem (ne starší 72 hodin)
  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • doložit prodělání onemocnění covid-19, resp. doklad o tom, že od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dní
  • absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, případně čestným prohlášením o absolvování vlastního samotestu (ne starší 24 hodin)

PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy

Autor: admin
Zpět...