Opatření MŠMT

[11. 10. 2020 10:46:08]
Opatření MŠMT

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

OPATŘENÍ
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku
t a k t o : Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. O d ů v o d n ě n í
Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“
Probíhající školní rok 2020/2021 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření ve školách z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19 (nošení ochrany nosu a úst, dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňují se mimořádná opatření krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, jakož i krizová opatření vlády, která dále zasahují do průběhu vzdělávání. Žáci a zaměstnanci škol musejí na tyto nové okolnosti pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání omezení je situace pro všechny žáky i zaměstnance škol náročná.

Celý text opatření ZDE

Autor: admin
Zpět...