Poděkování

[17. 12. 2019 23:06:26]

Ve Vrchoticích 17.12.2019

Vážený pan
PhDr. Mgr. Bohumír Hašek
, DiS ředitel
ZŠ Vrchotovy Janovice


Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za vstřícný přístup

při umožnění prezentace mé knížky ve Vaši ZŠ a MŠ ve Vrchotových Janovicích, kterou jsem napsala pro děti pod názvem „Albína a Pepinka, příběhy dvou koček“.

Tato knížka volně navazuje na moji předešlou, která vyšla pod názvem „Příběhy myšky Pišky“, jenž vedla děti za ruku a volně je vtahovala do tajů slušného chování. Následující kniha „Albína a Pepinka,....“ seznamuje děti s lidskými vlastnostmi, které jsem vtělila do zvířátek a ony si určí dle děje, které vlastnosti jsou pro život důležité a kladné ....a které záporné.

Již americký spisovatel Robert Fulghum napsal: „Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“. Z jeho pohledu je patrno, jak malé děti vnímají okolní svět a jak je důležité děti pozitivně ovlivňovat.

Dnešní společnost se mi jeví jako hektická a někdy vede chování nás všech k agresivitě. Z toho důvodu jsem se vrátila ke klasickým pohádkovým příběhům, kde dobro vítězí nad zlem a kde čestnost a láska mají své prvořadé místo. Tímto způsobem bych chtěla ovlivňovat pozitivní chování i vlastnosti dětí do budoucna.

O to víc si, vážený pane řediteli, uvědomuji Vaší vstřícnost a jsem velmi ráda, že Vaší zásluhou se kolem stovky výtisků této knížky dostalo k rukám dětí z Vaší školy.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší pedagogické činnosti. S úctou a se srdečným pozdravem

 

JUDr. Eva Roztočilová spisovatelka

Vrchotice 7, Sedlec-Prčice

Autor:
Zpět...