Poděkování MŠ

[9. 6. 2019 9:32:47]

P o d ě k o v á n í  MŠ


Vážený pane řediteli,

předem děkuji za vaší reakci a myslím si, že spousta lidí by si mělo přečíst mé poděkování naší mateřince. Jsem ráda, že i na naší malé obci se dětem dostává kvalitního vzdělávání.

Budu ráda, když si najdete chvilku na přečtení mého poděkování.

Poděkování, které patří . učitelce Plechaté a Paškové.

Po každé besídce se vždy přesvědčím, jaké máme v mateř. školce kvalitní učitele, jsem nesmírně pyšná, že mé děti chodí do janovické školky a školy.

Můj syn od začátku, kdy nastoupil do školky, nepatřil právě k pohodovým dětem ale díky přátelskému přístupu a téměř mateřskému vedení školky je z něj fajn kluk.

Nyní  školku opouští a já věřím že jeho nástup do 1 třídy bude snadný díky času a péči, kterou mu pí. učitelky poskytly a věřím, že to bude i nadále pokračovat vzděláváním v naší škole.

A proto jim patří mé velké poděkování za jejich čas, starost a vstřícnost.

Važme si jich, jsou skvělý!


maminka předškoláka

Autor:
Zpět...