Poděkování ředitele školy

[2. 12. 2019 11:45:53]

Poděkování ředitele školy

Děkuji všem žákům, pedagogům ZŠ, ale i dalším občanům  Vrchotových Janovic za pomoc při organizování  jarmarku, který je na této škole velmi dobrou tradicí v době zahájení adventu. Opět bylo co prodávat a dle návštěvnosti možno hodnotit jako velmi zdařilou akci. Finanční výtěžek zůstane v třídních kolektivech.  Velké poděkování patří pěveckému sboru naší školy v čele s paní učitelkou Mgr. Zdeňkou Holou a velký dík za hudební doprovod a vystoupení žáků ZUŠ Votice pod vedením samotného ředitele pana Milana Včeláka. Bylo to krásné zpestření celého představení před rozsvícením vánočního stromu.

Škola si váží každé pomoci a věřím, že dobrá  spolupráce bude i v roce 2020 a společně úkoly v oblasti výchovně vzdělávacího procesu splníme.  Dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřál klidné a pohodové vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nastávajícím roce 2020.

Rovněž chci poděkovat zřizovateli školy za vstřícnost, pomoc při řešení nelehkých úkolů a těšíme se  na další spolupráci v roce 2020.

PhDr. Bohumír Hašek

ředitel školy


Autor: PhDr. Bohumír Hašek
Zpět...