Poděkování za vánoční jarmark

[11. 12. 2018 11:44:01]

Poděkování a informace ze školy.

 

V sobotu dne 1. 12. 2018 se uskutečnil tradiční vánoční jarmark, který byl organizován ve spolupráci s Úřadem městyse Vrchotovy Janovice a dle návštěvnosti si myslím, že se opět jednalo o velice zdařilou akci v době zahájení adventu. Všichni jsme si společně zpříjemnili čas vánočním zpíváním, slavnostním rozsvícením vánočního stromku a prodejem výrobků žáků naší školy.

Žáci jednotlivých tříd, školní družiny za pomoci pedagogů, ale hlavně i rodičů připravili krásné výrobky, které přilákaly co nejvíce občanů Vrchotových Janovic a ostatních návštěvníků. Vybrané peníze zůstávají v třídních kolektivech a žáci si tak mohou zpříjemnit předvánoční čas.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, rodičům žáků ZŠ a především členům TJ Sokol Vrchotovy Janovice za pomoc při organizování jarmarku, který je na této škole velmi dobrou tradicí a věřím, že tomu bude i v dalších letech.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců ZŠ a MŠ popřál klidné pohodové vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nastávajícím roce 2019.

 

 

PhDr. Bohumír Hašek

ředitel školy

 

Autor: PhDr. Bohumír Hašek
Zpět...