Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

[17. 8. 2020 14:46:36]
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Tento manuál je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.

Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19  v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol  a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání  a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy.

Další informace najdete zde a příloha k manuálu je k nahlednutí zde

Autor: admin
Zpět...