Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

[16. 3. 2021 12:08:23]
Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.

Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek představujeme přehled platných změn včetně těch, které byly nově upraveny.
Přijímací řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v nástavbách

  • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021.
  • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
Dokumenty s kompletními informacemi
Autor: admin
Zpět...