Školní družina

[29. 8. 2021 10:01:06]
Školní družina

Do ŠD se žáci přihlašují písemně 1.den školního roku. Školní družina je určena pro žáky 1. -5. ročníku a o přijetí žáka rozhoduje ředitel školy.

Zápisní lístek musí být řádně vyplněn.
Odchod žáka v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda žák odchází sám nebo v doprovodu a podpis rodičů.
Další informace v řádu ŠD

Autor: admin
Zpět...