Úhrada školní družiny na druhé pololetí

[14. 1. 2022 10:25:25]
Úhrada školní družiny na druhé pololetí

Připomínáme úhradu školní družiny na období leden - červen. Prosíme, uhraďte částku 500,- Kč do 15.1.2022.

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na účet:
181768405 / 0300 – do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD – (jméno dítěte) .

Autor: admin
Zpět...