Vstup do budovy školy

[5. 5. 2020 10:20:43]

Z Á K A Z

V S T U P U

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

 

PhD. Bohumír Hašek

ředitel školy

Autor:
Zpět...