Výuka pro 1. stupeň

[5. 5. 2020 19:07:26]

od 25. 5. 2020 začíná s výukou 1. stupeň

Shromažďování před školou se musí minimalizovat, proto bude platit časový rozpis vstupu do školy. Nástup do školy musí být přesně na čas, ne dříve nebo později.

Je přísný zákaz vstupu doprovázejících osob do školy.

Vstup do školy -

1. třída 7:45 hod

2. třída 7:55 hod

3. třída 8:05 hod

4. třída 8:15 hod

5. třída 8:25 hod

Žáky si ráno ve stanovený čas přebírá pedagogický pracovník.

Každý žák musí mít s sebou do školy minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pedagogický pracovník vypracuje písemný seznam žáků třídy (skupiny), který je v pozdější době neměnný. To znamená, že pokud žák první den do uzavřené skupiny nenastoupí, v pozdější době (v dalších dnech) již nebude přibrán.

První den musí mít dítě s sebou podepsané prohlášení, které si lze stáhnout a vytisknout na webových stránkách školy.

S vyučujícími žáci pracují v uzavřené skupině do 10:45, poté nastupují do třídy asistenti nebo vychovatelé, kteří žáky odvedou ve stanovenou dobu na oběd. Vyučující již mimo třídu (skupinu) v této době připravují učivo pro žáky v distančním vzdělávání.

K odchodu na oběd je opět stanoven časový rozpis, aby se skupiny nesetkaly:

1. třída 10:45 hod

2. třída 11:00 hod

3. třída 11:15 hod

4. třída 11:30 hod

5. třída 11:45 hod

Po obědě žáci tráví čas s dozorem ve své uzavřené skupině.

Celková výuka je stanovena do 14:45 hod.

Budeme potřebovat písemné vyjádření rodičů, v kolik hodin žák odchází ze školy.

Autor:
Zpět...