Zahájení školního roku

[8. 9. 2020 16:49:06]
Zahájení školního roku

Dne 1. 9. 2020 jsme všichni společně zahájili nový školní rok 2020/2021. Po
úvodních projevech ředitele školy a starostky městyse, kteří společným slovem
popřáli všem žákům, pedagogům, ale i rodičům hodně sil k úspěšnému
zvládnutí nového školního roku, došlo na přivítání těch nejmenších, a to
patnácti prvňáčků.

Každý dostal kytičku a malý dárek od zřizovatele školy. První
vstup do školních lavic jim ulehčili starší žáci krásným kulturním vystoupením a
předáním květin. Dárky pro prvňáčky čekaly i na školních lavicích.

V současné době se na škole vzdělává 139 žáků. Mateřská škola je rovněž
plně obsazena 44 dětmi, což slibuje dobrý předpoklad pro naplněnost školy
v dalších letech.

Ještě jednou chci poděkovat všem zaměstnancům školy, školské radě,
zřizovateli a všem těm, kteří každoročně spolupracují a pomáhají škole. Děkuji
za školní rok 2019/2020 , který byl pro nás tak trošku zvláštní, neboť dne 11. 3.
se školy uzavřely z důvodu nemoci COVID-19. Od této doby probíhala distanční
výuka a žáci se vzdělávali dálkovou formou. I když tato situace nebyla nijak
lehká, tak si myslím, že jsme ji všichni zvládli velmi dobře a jak rodičům, tak
především pedagogům patří velké poděkování. Věřím, že se tato situace
nebude brzy opakovat.


Hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce 2020/2021.

PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy

Autor: admin
Zpět...