Zahájení školního roku

[7. 9. 2021 21:22:14]
Zahájení školního roku

Školní rok 2021/2022 začal ve středu 1. září slavnostním zahájením v místní sokolovně.

V úvodu krásně přednášely žákyně starších ročníků ZŠ. Dále promluvil pan ředitel a paní starostka, kteří nás všechny přivítali a popřáli žákům, pedagogům a rodičům úspěšné zvládnutí nového školního roku. Vzhledem k těžkostem s uzavíráním škol v loňském roce si všichni pro letošek přejeme jen prezenční výuku s přítomností ve škole.
Letos na jaře začala velká rekonstrukce školy, proto v projevech ředitele školy a starostky městyse, byla také žádost o nutné dodržování bezpečnostních opatření doprovázejících rekonstrukci. Také byla vyslovena prosba o pochopení a trpělivost s náhradními prostory pro výuku a s tím spojené těžkosti. Přesto se zřizovatel školy, pedagogové a další zaměstnanci školy snaží vytvořit příjemné a čisté prostředí pro žáky. Všichni jsme moc rádi, že budeme mít krásnou novou školu, tak věříme, že všechno nakonec spolu úspěšně zvládneme.  Poté došlo na přivítání těch nejmenších. Každý dostal kytičku a malý dárek od zřizovatele školy. Do první třídy nastoupilo čtrnáct prvňáčků, z toho šest chlapců a osm dívek. Děti si na školu bez obtíží zvykají, mají velkou snahu a rádi se učí něco nového. Přejeme jim hodně štěstí, radosti a školních úspěchů.

Mgr. Jana Vlachová, třídní učitelka


Autor: admin
Zpět...