Zápis dětí na školní rok 2020/2021

[20. 3. 2020 12:27:42]

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Zapisují se děti:

  • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku
  • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky

pro školní rok 2019/2020.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

Odklad povinné školní docházky

  • žádost o odklad
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

 

 

Ke stažení zde na webových stránkách školy ( ŠKOLA --> DOKUMENTY ) : žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání

žádost o odklad školní docházky

evidenční  dotazník

 

 

Registrační číslo dítěte bude zasláno zákonným zástupcům e-mailem.

Autor:
Zpět...