COVID 19 - opatření v základní a mateřské škole Vrchotovy Janovice


Aktuální informace k opatření koronaviru v naší ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice


Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

ČÍST VÍCE...
Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

ČÍST VÍCE...
Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

ČÍST VÍCE...
Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

ČÍST VÍCE...
Informace  ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Určeno pro:
1. kraje a hl. m. Praha
2. obce (příp. svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)
3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizového opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112,

ČÍST VÍCE...
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o prodloužení uzavření MŠ Vrchotovy Janovice

V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-2, nacházejícím se v Mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vrchotovy Janovice, příspěvkové organizaci se sídlem Vrchotovy Janovice 95, (dále jen „ZŠ a MŠ V. Janovice“)

ČÍST VÍCE...
Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a odkazy na zdroje Jak mluvit s dětmi o coronaviru

V současné mimořádné situaci se na vás obracím s prosbou o pomoc. Druhá vlna pandemie COVID-19 bude mít vážné důsledky pro celou naší společnost

ČÍST VÍCE...
Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

mateřské školy a základní školy (1.stupeň) školní družiny - stejný režim, jako doposud
základní školy (2. stupeň) - střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je vyučován distančně)
základní umělecké školy - celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (svýjimkou individuální výuky -1+1)

ČÍST VÍCE...
Opatření MŠMT

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. (dále jako „usnesení vlády č. 1“),

ČÍST VÍCE...
|<12>|