COVID 19 - opatření v základní a mateřské škole Vrchotovy Janovice


Aktuální informace k opatření koronaviru v naší ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice


Informace  ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Určeno pro:
1. kraje a hl. m. Praha
2. obce (příp. svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)
3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizového opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112,

ČÍST VÍCE...
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o prodloužení uzavření MŠ Vrchotovy Janovice

V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-2, nacházejícím se v Mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Vrchotovy Janovice, příspěvkové organizaci se sídlem Vrchotovy Janovice 95, (dále jen „ZŠ a MŠ V. Janovice“)

ČÍST VÍCE...
Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a odkazy na zdroje Jak mluvit s dětmi o coronaviru

V současné mimořádné situaci se na vás obracím s prosbou o pomoc. Druhá vlna pandemie COVID-19 bude mít vážné důsledky pro celou naší společnost

ČÍST VÍCE...
Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

mateřské školy a základní školy (1.stupeň) školní družiny - stejný režim, jako doposud
základní školy (2. stupeň) - střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí), zbytek je vyučován distančně)
základní umělecké školy - celostátně uzavřeno, probíhá distanční výuka (svýjimkou individuální výuky -1+1)

ČÍST VÍCE...
Opatření MŠMT

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. (dále jako „usnesení vlády č. 1“),

ČÍST VÍCE...
Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Tento metodický materiál je určený školám, na které se vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o aktualizaci manuálu

k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

ČÍST VÍCE...
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Tento manuál je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.

ČÍST VÍCE...
Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“) ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami.

ČÍST VÍCE...
Průvodní dopis ministra školství České republiky

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás v souvislosti s přípravou nového školního roku 2020/2021 a jeho organizačním zabezpečením. I v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19.

ČÍST VÍCE...
|<12>|