COVID 19 - opatření v základní a mateřské škole Vrchotovy Janovice


Aktuální informace k opatření koronaviru v naší ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice


Opatření MŠMT

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. (dále jako „usnesení vlády č. 1“),

ČÍST VÍCE...
Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Tento metodický materiál je určený školám, na které se vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání

ČÍST VÍCE...
Informace pro školy a školská zařízení o aktualizaci manuálu

k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

ČÍST VÍCE...
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Tento manuál je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.

ČÍST VÍCE...
Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“) ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami.

ČÍST VÍCE...
Průvodní dopis ministra školství České republiky

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás v souvislosti s přípravou nového školního roku 2020/2021 a jeho organizačním zabezpečením. I v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19.

ČÍST VÍCE...
|<12>|