Dokumenty


Výroční zpráva 2020/2021

Plán práce 2021/2022

Školní řád

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu - pravidla distanční výuky

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Informace

Navýšení cen obědů pro strávníky ŠJ


Dokumenty ke stažení pro rodiče

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Evidenční dotazník

Žádost o odklad pro školní rok 2021/2022

 


Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z vyučování na 2 a více dní

Žádost o ošetřovné

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem

Speciál pro podporu výuky na dálku č.2

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

Ochrana zdraví ZŠ

Informace k přípravě na přijímací zkoušky

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Vyhláška 211/2020 Sb.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za 2. pololetí 2019/2020

Informace k nástupu do školy pro žáky 2. stupně

Dokumenty GDPR

Informace správce údajů

Sdělení k ustanovení Pověřence pro ochranu osobních údajů


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Dodatek ŠVP od 1. září 2011

Dodatek ŠVP od 2. září 2013

Program primární prevence

pro školní rok 2020/2021

pro školní rok 2019/2020