Dokumenty


Školní řád MŠ

Organizace dne v MŠ

Pravidla třídy

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Žádost o ošetřovné

Dětský očkovací kalendář

Dopis pana Plaga

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění


Zaměstnanci

Vedoucí učitelka: Bc. Helena Plechatá

Učitelky: Jana Muchová, Jiřina Pašková, Tereza Klosová

Asistentky: Blanka Novotná, Bc. Barbora Bláhová

Školnice: Jaroslava Jiroušková


Kontakty

Telefon: 317 835 197

Školní jídelna: 317 835 392