Domácí vzdělávání


Předškoláci v MŠ

Rodičům předškoláků je každý týden zasílán jeden úkol.


1. třída

Rodičům prvňáčků zasílán každý víkend týdenní plán.


2. třída

Dne 17. 3. 2020 ve 12.20h úkoly a instrukce zaslány e-mailem na adresy rodičů.

Prosím rodiče o zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailu ohledně obdržení úkolů a informací. Děkuji.

Zasláno mailem info ohledně vysílání Českého rozhlasu - pořad pro děti 1. stupně.

23. 3. zaslány zábavné pracovní listy na mail rodičů

25. 3. zaslány úkoly a instrukce

Zaslán letáček na jarní kreslení s družinou.

30. 3. Zaslány zábavné pracovní listy na mail rodičů

1. 4. Zaslány úkoly a pracovní aktivity na mail rodičů.

6.4. Zaslány pracovní listy.

8.4. Zaslány úkoly a info.

15.4. Zaslány úkoly a info.

23.4. Zaslány úkoly a info.

24.4. v 18.00 schůzka na skype.

6. 5. Zaslány úkoly a info týkající se nástupu dětí do školy.

 

3. třída

Zadání ze všech předmětů vyučovaných M. Májovou  jsou posílána denně na e-maily rodičů dětí ze 3. třídy.  V případě jakéhokoliv dotazu, nutnosti dovysvětlení zadání, kontroly úkolů a přidání pracovních listů v případě nedostatku, kontaktujte michaela.majova@seznam.cz, je možné i kdykoliv telefonicky(číslo uvedené v ŽK).

Anglický jazyk
Zadání jsou také přeposílána přes email, do 20. 3. 2020 mají děti práci připravenou. Následně paní učitelka dopošle. V případě dotazů kontaktujte vodickova.andrea@seznam.cz

Úkol - Jak chráním své zdraví a zdraví svého okolí ?
Všechny pokyny k vypracování jsou zaslány e-mailem rodičům.


4.třída

Po dobu uzavření škol dostávají rodiče žáků 4. třídy podklady pro domácí výuku pomocí emailu. Pokud je potřeba, probíhá telefonická komunikace. Rodičům, kteří si nemůžou tisknout výukový materiál, je předáván vytištěný. Používáme klasické výukové materiály (hromadná on-line výuka není možná).

Mgr. J. Vlachová5.třída

Komunikace s žáky, rodiči a zadávání domácí práce probíhá převážně prostřednictvím třídního učitele formou e-mailů, případně jiným domluveným způsobem.6. - 9. třída

Komunikace s žáky, rodiči a zadávání domácí práce probíhá převážně prostřednictvím třídního učitele formou e-mailů, případně jiným domluveným způsobem.

Kontakty učitelů:


Mgr. Yvona Kohoutková yvonakohoutkova@seznam.cz
Mgr. Iva Krausová i.kra@seznam.cz
Bc. Lenka Homolová lena.homolova@gmail.com
Mgr. Jana Vlachová xxvlach@seznam.cz
Mgr. Šárka Korešová sarka.koresova@gmail.com
Ing. Jana Hošková hoskova.zs@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Holá janoviceukoly@seznam.cz
Mgr. Hana Mrázková mrazkovahana4@centrum.cz
Mgr. Andrea Vodičková vodickova.andrea@seznam.cz
PaedDr. Bc. Hana Voříšková vyuka.janovice@seznam.cz
Michaela Májová michaela.majova@seznam.cz
Mgr. Markéta Pišková lolaprincip2012@gmail.com

6.třída

Instrukce k plnění úkolů z jednotlivých předmětů zasílány každý den na společný třídní email + emaily rodičů. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na lena.homolova@gmail.com.

7.třída8.třída


Zadávání práce z jednotlivých předmětů dostávají žáci mailem prostřednictvím třídní učitelky, vypracované úkoly pak žáci odevzdávají jednotlivým učitelům. Třídní učitelka je v kontaktu se všemi žáky i rodiči (mail, osobní telefonní číslo).
Mgr. Yvona Kohoutková, třídní učitelka
9.třída

Práci žáci dostávají do skupiny na messengeru + byl založen třídní e-mail, na který dostali žáci přístupové heslo. Pro případnou komunikaci s p. učitelkou třídní využijte uvedený e-mail : vodickova.andrea@seznam.cz