Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Školní rok 2019/2020

Helena Plechatá - čtenářská pregramotnost

Jiřina Pašková - čtenářská pregramotnost

 

Školní rok 2018/2019

PhDr. Bohumír Hašek, DiS

- GDPR, FKSP a SF 2018

Mgr. Jana Vlachová

- Matematická gramotnost na ZŠ

Mgr. Hana Mrázková

- Matematická gramotnost na ZŠ

Mgr. Zdeňka Holá

- Matematická gramotnost na ZŠ

Mgr. Iva Krausová

- Matematická gramotnost na ZŠ

Michaela Májová

- Matematická gramotnost na ZŠ