Perličky z lavic


 

2017/2018

Č 7 Diktováno: „ Pec pod Sněžkou“, žákyně napsala: „ Pes pod Sněžkou.“

2016/2017

Čj 6 „Přísudek jmenný se sponou -byli herci- změň na přísudek slovesný.“ Odpověď: „Hercovali.“

Čj 6 „Použij ve větě slovo sípe.“ Odpověď: „ Vlk se sípe na kořist.“

Čj 6 „ Odůvodni pravopis koncovky ve slově líbí.“ Odpověď: „Přítomný čas průběhový.“

Čj 6 Diktováno: „Sbírali mandelinku bramborovou.“ Žák napsal : „Sbírali mandarinku bramborovou“

Čj 7 „Rozlišujeme slovesný rod činný a nečinný.“

Č 7 „Neshodný přívlastek -listí břízy- změň na shodný.“ Odpověď: „Březí listí.“

2015/2016

Čj 7 „ Vytvoř množné číslo slova ledoborec.“ - „Ledoboři“

Čj 8 „ Doplň do věty správný tvar slova kosmos“ – „ V otevřeném kosmasu…“

Čj 8 „ Odůvodni pravopis koncovky ve slově Čáslavi“ – „Koncovka –avi“

Z 8 „Krajem prochází hlavní evropské potrubí.“ (= rozvodí)

Čj 7 „Co je to autoportrét?“- a)„Někdo maluje auta.“- b)„Někdo maluje v autě.“

Čj 9 „Kdo podle pověsti založil Řím?“ – „Romulus a Rámus.“

Čj 9 „ Co je to Korfu?“ - „ To je to jídlo, jo ne, to je tofu.“

D 7 Velká Morava je velká

Papež je ten, co roznáší církev.

ČJ 6 Jan Žižka přišel v bitvách o obě oči, potom ho museli navigovat.

ČJ 6 Výsledek žákova diktátu: "V komíně kvílela limuzína."

PŘ 8 Vyjmenuj 4 žaludky krávy: "bachor, pačes, .... , ....

 

2014/2015

Na chytání nápověd ze třídy musí být dobrý sluch:

D8 Po jaké události vstoupily Spojené státy do 1.světové války? /nápověda- po potopení parníku Lusitania/ Písemná odpověď: Potopení baníku Lujritánem.

D8 Co znamená slovo demoralizace? /nápověda- úpadek morálky/ Odpověď: Úpadek ponorky.

D9 Jak se také říká období normalizace? /nápověda- éra šedi/ Odpověď: Eros židi.

PR6 Který hlodavec ničí úrodu na polích? Bobr.

ČJ 8 diktováno: dirigent zvedl taktovku

žák napsal: dirigent zvedl aktovku

ČJ 6 diktováno: čápi hnízdí na vysokých stromech a komínech

žákyně napsala: čápi hnízdí na vysokých stromech a v komínech

ČJ 6 Učitel: „Doplň podmět tak , aby bylo správně napsáno slovo pracovali.“

Žák: „Muži pracovali.“

Učitel. „Doplň podmět tak, aby bylo správně napsáno slovo pracovaly.“

Žák: „Tvrdě pracovaly.“

PŘ9 Jaké rostliny rostli v karbonu? Pampelišky?

Žák přemýšlí, jak odpovědět na otázku, podle čeho určují vědci stáří zkamenělin. Spolužák napovídá: "Podle uhlíku." Odpověď zkoušeného: "Potouchlíků?"

PŘ 6 V tundře je málo zvěře, většinou havěť

V lesích mírného pásu žije skung a v oceánech velriba

CH9 ZKOUŠENÍ: sacharoza vypadá skoro jako cukr

PŘ 9 Dotaz: Když v prvohorách padaly z přesliček a plavuní výtrusy tak i mohly někoho zabít, že?

D 9 Jak se jmenoval student zabitý při protinacistické demonstraci 17.11.1939? Oklepal.

Co je to dragounská jízda? Horská dráha v Číně.

PŘ 7 Co je kejda?

Odpověď: Prasečí bobky smíchané s vodou.

ČJ5 Přednes básně J. Skácela: Modlitba za vodu

...nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd...

žák přednášel:

...nedejte, aby osleplo prsaté zrcadlo hvězd...

Z6 Rovnoběžky a poledníky jsou smyslné /pomyslné/ čáry na mapě.

CH Kde se chemicky zpracovává černé uhlí? V koksovarech.

CH Místo hořlavina napsal žák hořivo.

Jmenuje se to lepkavina, protože se tím můžeme polepkat.

D8 Co je a čím je charakteristická průmyslová revoluce? Je to koaliční revoluce prací na polích.

Jaký byl charakter života osadníků v severní části Ameriky? Poklidný. /správně- farmářský/

Co je plantáž? Velká zarostlá plocha.

D6 V čem žili lidé doby kamenné? a) V menších chatách. b) V domcích z kostí.

Jaké vynálezy doby kamenné změnily lidem život? Kráva a větev.

PŘ 7 Uveď příklad dvouleté zeleniny. Tulipán

PŘ 6 Napiš název dvou kapradin. Kapraď okoralá.

Napiš názvy lesních stromů. Smrk, borovice a jedlan.

PŘ 6 Lidé v pravěku uctívali ženu jako kult plodnice. /zrovna jsme probírali v přírodopisu houby/

 

2013/2014

PR 8

Diskuse na téma rozmnožování obratlovců. Dotaz, zda si může žák nechat vylíhnout kuře z libovolného slepičího vajíčka, přešla v rozhovor o oplodňování slepic. Jeden žák popsal svoje zkušenosti slovy: "Mě se zdá, že ten kohout na ni skáče tak nějak preventivně."

M7

Kdo si pamatuje, jak se setrojuje kružnice vepsaná a opsaná? ....Kružítkem????

PR 8

Kde je největší koncentrace mízních uzlin? V mezinoží.

D 6

Jaké jsou dodnes známé sochy starověkého Řecka? Dij /myšleno Zeus/, jak hází blesk.

CH 9

Z čeho získáváme cukr? Z řepky olejky.

M 8

Co počítáme? Přeponu nebo odvěsnu? Předvěsnu.

PR 7

Otázka: Jaké znáte mořské savce? Odpověď: Chobotnice. Reakce na odmítnutí: V učebnici je napsané, že mezi savce patří chobotnice! Kontrola učebnice ukázala malou záměnu- mezi savce patří chobotnatci.

Fy

V očích jsou vzorničky

PR 8

Jaká je první pomoc při tepenném krvácení?

Musíme to přiškrtit.

PR 8

Kolik procent vody je v lidském těle a jak je rozdělena?

70% a je rozdělena na pitnou a nepitnou.

M 8

Učitelka: Uděláme si matematickou soutěž.

Žák: A dejte tam něco lehčího, paní učitelko, ať je to o rychlosti a ne o přemejšlení.

D 7

Co byl trojpolný systém?

Na dvou polích se pěstovalo, třetí ležel hladem.

Proč a kam byly vysílány křížové výpravy?

Byly posílány, aby roznášely křesťanství.

D 6

Jak nosily mezopotámské ženy upravené vlasy?

Dávaly si natáčky.

PŘ 6

Téma: Ptáci v lese. Otázka: Jakému člověku se podle malého ptáčka říká střízlík.

Tomu, který je střízlivý.

ČJ 7

Jaké osobnosti jsou na českých bankovkách? Jaká je na tisícikoruně?

František Palacký. Byl to student, který se na protest upálil.

PŘ 7

Jak vypadá ježek, který potřebuje přes zimu lidskou péči?

Má podnadváhu. Vezmeme ho domu, tam ho zahřejeme a zavoláme faunu pro zvířata.

D 6.třída

Které kmeny sídlily na našem území na počátku našeho letopočtu a kdo byl první známá postava českých dějin?

Germáni, T.G.Masaryk

CH 8.třída

Ozónová vrstva brání vzduchu, aby neuletěl.

Z 9.třída

Kolik obyvatel bude podle odhadů na planetě v roce 2050?

No, že bude přiděleny 2 děti na 1 ženu.

Podle jakého ukazatele měříme hustotu obyvatelstva?

Hustotu obyvatel měříme podle hustoty zalidnění.

Vyjmenuj pět nejběžnějších náboženství světa.

Křesťanství, hinduismus, budhismus, Čínské lidové náboženství

 

2012/2013

Dějepis 6.třída

Co zaručoval římským občanům zákon dvanácti desek? Že všichni měli stejná povidla.

Přírodopis 7.třída

Jaký užitek má člověk z tura domácího? Maso, kůži a vejce.

Dějepis 7.třída

Který panovník nastoupil na český trůn po Janu Lucemburském? Gotvald.

Dějepis 6.třída

Které vědy se rozvíjely ve starém Egyptě? Matika, historie a čeština.

Přírodopis 6.třída

Jaké znáš lesní sudokopytníky? Medvěd grizly, svině divoká.

Napiš jména lesních šelem. Rusomák.

Jak by se měl člověk v lese chovat? S úctou.

Jak se říká výrůstku na hlavě jelenovitých? Prahy.

Uveď příklad lesního potravního řetězce. Žížala, tu sežere ježek a ježka zabijou lidi pro kůži, bodliny a na doplňky.

Vlastivěda 4.třída

Jak se říkalo Přemyslu Otakaru II.- Král ž...... a z....

odpověď: král žiška a z Poděbrad

Přírodopis 8,9 třída

Jak dochází u obratlovců k oplození? Dojde k ejekci a spermie putují......

Co je zárodek? Zárodek je složen z různých orgánů.

U kterých obratlovců dochází k zevnímu oplodnění? Ryby a žlázy.

Tohle už je historie, ale pořád pobaví. Hezké počtení.

Přírodopis 6.třída

Který nebezpečný had vyhledává slunné stráně a jak ho bezpečně poznáš?

- Jmenuje se zmije obecná, je bílá, má černý pruh a má půlměsíčky za hlavou.

- Podle toho, jak se klikatí.

Jak předejdeš střetu s tímto hadem a jak se zachováš při případném uštknutím?

- Obvážu si šátkem páskem nohu který mě had kousl zavážu a uškrtim.

Jaký je význam luk a pastvin?

- Patří do ekosystému, biobezita.

Dějepis 9.tř. test: Které významné bitvy na středním východě se zúčastnili naši vojáci v 2.sv.válce?

Odpověď: V bitvě u Slavkova.

Diskuse učitelek u oběda:

Který rybíz máš? Keřový nebo stromkový? No ten keř na tom kmínku.

Zápis k opisu Týrání svěřené osoby- žák četl svědivé otoky

3. třída

Z teplých krajin se na jaře vracejí stěhováci ( stěhovaví ptáci )

9. třída chemie

Jakým způsobem můžeme urychlit hoření ?

...když to polejeme benzínem...

Uhlí vznikalo z pravěkých rostlin v průběhu desítek až stovek milionů let, podmínkou bylo...?

...aby bylo teplo, ale občas zapršelo...

9 D - Atentátníci byly hrdinové. Asi Valčík. A vběhlo tam gheto a zabili se rači sami.

7 PR - Ryby chované ve sladkých vodách- zlatice /myšleno plotice/, toustolopitek /myšleno tolstolobik/

7 PR - co je kejda? Prasečí výtrusy smíchané s vodou.

Z 6 - Jaké znáš prvky utvářející počasí? Odpověď: Meteorologové.

Z 6 - Co jsou skleníkové plyny a co způsobují? Odpověď: Plyny, které vanou ve sklenících a způsobují dobrý život rostlin ve skleníku.

Z 6 - Jaká věda se zabývá počasím? Odpověď: Rosnička.

PR 6 - Co je monokultura? Odpověď: Nemoc pro stromy.

PR 6 - K čemu stromu slouží kůra? Odpověď: K ochraně brouka.

VL 4 - Doplňovací věta: Komenský je pokládán za U...... n..... Odpověď: úspěšný novinář

PŘ – 7 Test

Co hrozí smrkovým monokukturám? /polomy/ Odpověď: že vyklíčí a stanese šiška

Který škůdce ohrožuje jehličnaté lesy? Odpověď: stromožrout

D 7. tř. - Jan Lucemburský byl obehnán přepychem

ČJ 4.tř. - údolí (vzor staveniště)

Prvouka - matka od štěňat je štěnice

Učitelka dětem při nácviku zpívání (všichni měli mít nalepené texty) - Já to sice taky nemám, ale mám to v plánu.

PŘ - 7 Hmyz užitečný pro sad - sedmitéčko

Prvouka 3.tř.

3 skupenství vody: pitná, teplá, zmrzlá

Zeměpis 9.tř.

Největší průplav Ameriky: Panenský

D Co měli společného Václav Matěj Kramerius a Česká expedice?

Byli to bratrové.

OV Kde je zakotvena ochrana lidských práv a svobod občanů ČR?

V Benešově na úřadě.

Z Postřeh z DVD filmu o krásách ČR, kde zazněl úryvek Smetanovy Vltavy

To je z reklamy na pivo Krušovice

PR Jak se říká sklizni sena?

Senolam.

D Jaký byl výsledek rusko - japonské války?

Rusko bylo krvavě rozehnáno.

PR Na jaké dutiny je rozděleno srdce?

Na dutinu ústní a dutinu nosní.

PR Žláza s vnitřní sekrecí-

Podběžek mozkový.

PR Jak se rozmnožují ryby?

Pohlavním třením.

PR Jak se říká kříženci osla a koně?

Mulat. Koňoosel.

PR Čemu se říká vodní květ?

Vodě, když je hezká.

PR Čím je pokryt povrch kořene rostlin?

Předkožkou.

D Etapy vývoje člověka.

… homozapijene / možná je tam to „n“ jen omylem?/

D Co bylo příčinou konfliktů mezi Čechy a Slováky v letech 1918 - 1938?

Slovákům se nelíbilo, že je v televize více českých pořadů.