Školní družina


DŮLEŽITÉ: Dne 3. 12. 2021 nepůjde od 8:00 - 15:00 elektrický proud a topení.
ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE PŘESUNUTA DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTYSE.

Dokumenty:

Školní družina

Školní vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Propouštěcí lístek z družiny

Plán akcí školní družiny

 

Úplata školní družiny:

Zákonní zástupci jsou povinni zaplatit příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ŠD podle směrnice stanovené ředitelem školy pro školní rok 2021/2022

Úhrada se provádína účet  181768405 / 0300 - do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD – (jméno dítěte)

  • Na období září až prosinec do 15.9. -částka 500 Kč
  • Na období leden až červen do 15.1. -částka 500 Kč

 

  • Po dohodě s ředitelem školy lze úplatu provést ve více splátkách.
  • Docházka může být ukončena ze strany ŠD. Z důvodu nezaplacení úplaty nebo narušování chodu ŠD nevhodným chováním dítěte.