Školní jídelna


Stravné:
Následující informace jsou pro rodiče, kteří obědy platí bezhotovostně, převodem z účtu.

Částky:
1. - 4. třída         460,-- Kč
5.- 9. třída           480,--Kč
MŠ                      814,--Kč

- od 1.9.2021 došlo k zvýšení ceny oběda na 37 Kč, nově tedy bezhotovostní měsíční platba je 814 Kč. Pokud jste již uhradili nižší částku, dříve placených 682 Kč, prosím o doplatek 132 Kč ještě v měsíci září.


Variabilní symboly zůstávají, číslo účtu také.
První platbu proveďte 1 září 2021 z Vašeho účtu, poslední platbu 1. června 2022 z Vašeho účtu.
Děkuji za včasné a správné placení.

Dále vybíráme hotovost v kanceláři.

 

DŮLEŽITÉ:

Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci - rekonstrukce školy - prosím o odhlašování obědů pouze na telefonním čísle 317 835 392, případně na 736 723 754.

 

Jidelní lístek

29. 11. - 3. 12. 2021

škola | školka

 

 

Zaměstnanci a kontakty

Alergeny ve školní jídelně

Stravovací řád školní jídelny

Provozní řád - výdejna

Odhlašování obědů

Vážení rodiče,
od 1.9.2020 dochází ke změně ceny obědů. Následující informace jsou pro rodiče, kteří obědy platí bezhotovostně /z účtu/.

Nové částky   :
1. - 4. třída          460,-- Kč
5.- 9. třída           480,--Kč
MŠ                      682,--Kč

Variabilní symboly zůstávají, číslo účtu také.
První platbu proveďte 1 září 2020 z Vašeho účtu, poslední platbu 1. června 2021 z Vašeho účtu.
Děkuji za včasné a správné placení.