Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně: Mgr.Yvona Kohoutková

Konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.15

(kdykoliv po telefonické domluvě)

 

Informace ke stažení

1. Plán VP

2. Přihlášky na střední školy

a) Přehled studijních a učebních oborů

b) Dny otevřených dveří

c) Termíny a informace k podávání přihlášek (průběh přijímacího řízení)

 

3. Speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence

4. PPP Benešov

a) Kontakty PPP

b) Nabídka služeb PPP

c) Nabídka služeb PPP v rámci primární prevence

 

5. SPC Benešov

Nabídka služeb SPC