Žákovská samospráva


Ve školním roce 2020/2021 se žákovský parlament skládá ze žáků – zástupců jednotlivých tříd 5. až 9. ročníku, které si žáci určili sami v třídních kolektivech. Cílem je zkvalitnit komunikaci mezi žáky, pedagogy a vedením školy, zlepšit celkové klima ve škole, podílet se i na řešení problémů uvnitř školy, přicházet s návrhy a rovněž se podílet na organizaci různých akcí. Informace, které žákovský parlament získá od vedení školy, tak určitě rád sdělí svým spolužákům a podpoří samotnou aktivitu jednotlivých tříd.

Určitě si všichni přejeme hodně pracovních úspěchů, radosti z vykonané práce ve prospěch nás všech a především celé Základní školy Vrchotovy Janovice i naší obce.

 

 

Složení žákovské samosprávy - ZŠ Vrchotovy Janovice.

2020/2021

Zástupci jednotlivých tříd 5. až 9. třída ZŠ:

5. třída ZŠ – žákyně Kamila Donátová
6. třída ZŠ – žák Matěj Ježil
7. třída ZŠ – žákyně Tereza Krausová
8. třída ZŠ – žák Ondřej Kadlec
9. třída ZŠ – žákyně Nikola Dvořáčková

 

PhDr. Bohumír Hašek

ředitel školy