Zaměstnanci školy


Pedagogičtí pracovníci - ZŠ

PhDr. Mgr. Bohumír Hašek,DiS ředitel školy
Mgr. Iva Krausová TU - 1. třída, reedukace poruch učení
Mgr. Hana Mrázková TU - 2. třída
Mgr. Jana Vlachová TU - 3. třída
Mgr. Zdeňka Holá TU - 4. třída, koordinátor EVVO 1. stupeň
Michaela Májová TU - 5. třída
Mgr. Šárka Korešová TU - 6. třída
Mgr. Yvona Kohoutková TU - 7. třída, výchovné poradenství
Eliška Pešková TU - 8. třída, koordinátor EVVO 2. stupeň
Bc. Lenka Homolová TU - 9. třída, školní metodik prevence
PaedDr. Bc. Hana Voříšková

učitelka 2.stupně ZŠ

Eva Vávrová učitelka 2. stupně ZŠ
Mgr. Andrea Vodičková učitelka 2. stupně ZŠ
Lenka Zbíralová vychovatelka ŠD
Daniela Donátová vychovatelka ŠD
Mgr. Zuzana Rendlová

asistentka pedagoga

Daniela Čechová

asistentka pedagoga

Petra Polidarová, DiS. asistentka pedagoga
Rozálie Bochinová asistentka pedagoga

 

Školní jídelna

Hana Hudecová vedoucí ŠJ
Danuše Kaiserová kuchařka
Blanka Pichlová kuchařka

 

Mateřská škola

Bc. Helena Plechatá vedoucí učitelka MŠ
Jana Muchová učitelka MŠ
Jiřina Pašková učitelka MŠ
Mgr. Jana Plačková učitelka MŠ
Jaroslava Jiroušková školnice MŠ
Blanka Novotná asistentka pedagoga MŠ

 

 

Provozní zaměstnanci

Stanislav Nerad

Eva Černá

Andrea Stránská

Ivana Mrázková