Zaměstnanci školy


Pedagogičtí pracovníci - ZŠ

PhDr. Mgr. Bohumír Hašek,DiS

ředitel školy

Mgr. Jana Vlachová TU - 1. třída
Mgr. Zdeňka Holá TU - 2. třída, koordinátor EVVO 1. stupně
Mgr. Hana Mrázková TU - 3. třída
Mgr. Iva Krausová TU - 4. třída, reedukace poruch učení
Bc. Michaela Májová TU - 5. třída, reedukace poruch učení
Rozálie Bochinová TU - 6. třída
Mgr. Sandra Janská
TU - 7. třída
Mgr. Lenka Homolová TU - 8. třída, zástupce statutárního orgánu
Mgr. Andrea Vodičková TU - 9. třída, školní metodik prevence
Mgr. Yvona Kohoutková učitelka 2. stupně ZŠ, výchovné poradenství
Mgr. Markéta Pišková učitelka 2. stupně ZŠ
Ing. Jana Hošková učitelka 2. stupně ZŠ
Lenka Zbíralová vychovatelka ŠD
Daniela Donátová vychovatelka ŠD
Mgr. Zuzana Rendlová

asistentka pedagoga

Daniela Čechová

asistentka pedagoga

Jana Křížová

asistentka pedagoga

Blanka Novotná asistentka pedagoga
Markéta Klápová asistentka pedagoga
Bc. Barbora Bláhová asistentka pedagoga
Bc. Barbora Šedivá asistentka pedagoga

 

 

Školní jídelna

Hana Hudecová vedoucí ŠJ
Vladimíra Slaninková kuchařka
Blanka Pichlová kuchařka

 

Mateřská škola

Bc. Helena Plechatá vedoucí učitelka MŠ
Jana Muchová učitelka MŠ
Jiřina Pašková učitelka MŠ
Michaela Havlínová učitelka MŠ
Jaroslava Jiroušková školnice MŠ
Jana Maršálková asistentka
Dita Ježilová asistentka

 

 

Provozní zaměstnanci

Stanislav Nerad

Eva Černá

Andrea Stránská

Ivana Mrázková