Zaměstnanci školy


Pedagogičtí pracovníci - ZŠ

PhDr. Mgr. Bohumír Hašek,DiS ředitel školy
Mgr. Hana Mrázková TU - 1. třída
Mgr. Iva Krausová TU - 2. třída, redukce poruch učení
Michaela Májová TU - 3. třída, redukce poruch učení
Mgr. Jana Vlachová TU - 4. třída
Mgr. Zdeňka Holá TU - 5. třída, koordinátor EVVO 1. stupně
Bc. Lenka Homolová TU - 6. třída, školní metodik prevence
Mgr. Šárka Korešová TU - 7. třída, zástupce ředitele školy
Mgr. Yvona Kohoutková TU - 8. třída, výchovné poradenství
Mgr. Andrea Vodičková TU - 9. třída
PaedDr. Bc. Hana Voříšková

učitelka 2.stupně ZŠ

Mgr. Markéta Pišková učitelka 2. stupně ZŠ
Ing. Jana Hošková učitelka 2. stupně ZŠ
Lenka Zbíralová vychovatelka ŠD
Daniela Donátová vychovatelka ŠD
Mgr. Zuzana Rendlová

asistentka pedagoga

Daniela Čechová

asistentka pedagoga

Petra Polidarová, DiS. asistentka pedagoga

Rozálie Bochinová

asistentka pedagoga

Jana Tůmová, DiS. asistentka pedagoga

 

 

Školní jídelna

Hana Hudecová vedoucí ŠJ
Danuše Kaiserová kuchařka
Blanka Pichlová kuchařka

 

Mateřská škola

Bc. Helena Plechatá vedoucí učitelka MŠ
Jana Muchová učitelka MŠ
Jiřina Pašková učitelka MŠ
Eliška Pešková učitelka MŠ
Jaroslava Jiroušková školnice MŠ
Blanka Novotná asistentka pedagoga MŠ

 

 

Provozní zaměstnanci

Stanislav Nerad

Eva Černá

Andrea Stránská

Ivana Mrázková