Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice


Vrchotovy Janovice 95, 257 53 Vrchotovy Janovice

IČ: 75033402

Bank. spojení: 181768405/0300

Datová schránka: 239mi3f

Email: skola@vrchotovyjanovice-skola.cz


 • Telefon ředitelna
  • 317 835 142
  • 734 309 195
 • Mobilní telefon školní družina
  • 736 472 798
 • Telefon školní jídelna
  • 317 835 392
  • 736 723 754
 • Telefon mateřská škola
  • 317 835 197
  • 736 724 172

 • Ředitelka školy – Mgr. Iva Chwastková – email: iva.chwastkova@vrchotovyjanovice-skola.cz – datová schránka: 239mi3f
 • Zástupce ředitele školy – Mgr. Renata Holoubková – renata.holoubkova@vrchotovyjanovice-skola.cz
 • Vedoucí učitelka MŠ – Bc. Helena Plechatá – helena.plechata@vrchotovyjanovice-skola.cz
 • Vedoucí ŠJ – Hana Hudecová – hana.hudecova@vrchotovyjanovice-skola.cz
 • Školní družina – Lenka Zbíralová – lenka.zbiralova@vrchotovyjanovice-skola.cz
 • Výchovná poradkyně – Mgr. Yvona Kohoutková
  • konzultační hodiny – pondělí 13.30 – 14.15
 • Školní metodik prevence – Mgr. Andrea Vodičková
  • konzultační hodiny – úterý 13.10 – 14.00

 • Pedagogičtí pracovníci ZŠ
  • Mgr. Kateřina Dvořáková – katerina.dvorakova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Yvona Kohoutková – yvona.kohoutkova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Iva Krausová – iva.krausova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Jana Vlachová – jana.vlachova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Zdeňka Holá – zdenka.hola@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Hana Procházková – hana.prochazkova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Andrea Vodičková – andrea.vodickova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Sandra Janská – sandra.janska@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Markéta Pišková – marketa.piskova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Andrea Bíbová – andrea.bibova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Ing. Jiřina Stehlíková – jirina.stehlikova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Adam Ondřej – adam.ondrej@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Bc. Radka Říhová – radka.rihova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Bc. Petra Kytlerová – petra.kytlerova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Mgr. Zuzana Rendlová – zuzana.rendlova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Daniela Čechová – daniela.cechova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Markéta Klápová – marketa.klapova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Jana Křížová – jana.krizova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Blanka Novotná – blanka.novotna@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Bc. Barbora Bláhová – barbora.blahova@vrchotovyjanovice-skola.cz
  • Bc. Barbora Šedivá – barbora.sediva@vrchotovyjanovice-skola.cz