Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhovět žádosti o přijetí těchto dětí k předškolnímu vzdělávání od roku 2023/2024 takto:

uchazečvýsledek řízení
2/2023Přijat/a
3/2023Přijat/a
4/2023Přijat/a
8/2023Přijat/a
9/2023Přijat/a
12/2023Přijat/a
13/2023Přijat/a
14/2023Přijat/a
15/2023Přijat/a

Seznam přijatých dětí zde ke stažení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.