Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice Vás vítá...


Zámek Vrchotovy Janovice

Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice je úplná venkovská škola s rodinnou atmosférou, která patří k nejmenším v regionu. Škola sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu, školní družinu a klub.

Škola každoročně organizuje a spoluorganizuje pravidelné a příležitostné akce a projektové dny, které prolínají životem školy po celý školní rok - vánoční jarmark, řetězové provádění v zámku Vrchotovy Janovice, účast na pietním aktu k výročí konce II. světové války (ve spolupráci s obcí), projekt My se školy nebojíme pro budoucí prvňáčky, celoroční soutěže o nejlepšího sportovce školy a soutěž ve sběru druhotných surovin, Jeden svět na školách, projekty Poznáváme své okolí, Výchova demokratického občana, Jsme Evropané, Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, vánoční a velikonoční dílny (ve spolupráci s kulturní komisí obce), spolupracuje pravidelně s Ochranou fauny ČR a dalšími organizacemi.

 

 

 


Aktuální informace ze školy

Žáci naší školy se zapojili do akce Ukliďme Česko.

Napříč Českou republikou probíhaly úklidové akce různých dobrovolníků a naše škola nezůstala pozadu.

ČÍST VÍCE...
Janovická základní škola plná prevence.

Dne 3.9.2021 měli žáci plný pestrých preventivních programů. Děti měly možnost shlédnout speciálně vycvičené psy. Poučily se, jak psi umí hledat pohřešované osoby či ohniska požárů.

ČÍST VÍCE...
Starší články naleznete zde...