Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice Vás vítá...


Zámek Vrchotovy Janovice

Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice je úplná venkovská škola s rodinnou atmosférou, která patří k nejmenším v regionu. Škola sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu, školní družinu a klub.

Škola každoročně organizuje a spoluorganizuje pravidelné a příležitostné akce a projektové dny, které prolínají životem školy po celý školní rok - vánoční jarmark, řetězové provádění v zámku Vrchotovy Janovice, účast na pietním aktu k výročí konce II. světové války (ve spolupráci s obcí), projekt My se školy nebojíme pro budoucí prvňáčky, celoroční soutěže o nejlepšího sportovce školy a soutěž ve sběru druhotných surovin, Jeden svět na školách, projekty Poznáváme své okolí, Výchova demokratického občana, Jsme Evropané, Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, vánoční a velikonoční dílny (ve spolupráci s kulturní komisí obce), spolupracuje pravidelně s Ochranou fauny ČR a dalšími organizacemi.


Aktuální informace ze školy

Zápis do MŠ

2.5. - 3.5. 2017 od 13:00 do 16:00   - vyzvednutí přihlášek u Bc. Heleny Plechaté

15.5. - 16.5.2017 od 13:00 do 15:00 - samotný zápis do MŠ

Představení KMD -  EVŽEN ONĚGIN / A.S.Puškin, E.F.Burian

Kdy: v pondělí dne 19. 12. 2016 od 19:00 hodin

Odjezd: 16.30
Délka představení: 2:30 hod
Kde: DIVADLO ABC

Návrat: asi 23.00

Vzhledem k pozdnímu návratu doporučuji rodičům, aby si své děti vyzvedli u autobusu.

ČÍST VÍCE...
Starší články naleznete zde...