Vítejte na stránkách naší družiny, na kterých naleznete všechny potřebné informace. Naším cílem je umožnit dětem odpočinek, zábavu, ale i výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do družiny těšily. Usilujeme, aby děti v naší družině trávily čas aktivně, ale zároveň měly po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi pravidelně kreslíme, malujeme, vyrábíme. Pokud nám to počasí dovolí, jsme s dětmi co nejvíce venku.

Budeme rády, když si prohlédnete i fotografie z akcí, které u nás již proběhly, nebo obrázky našeho tvoření. Fotky naleznete v sekci Školní družina – fotogalerie.

Provoz ŠD
6:40 – 7:25příchody dětí, volná hra, spontánní činnost
7:25odchod dětí do tříd
11:20 – 12:15příchod dětí do školní družiny / podle ukončení vyučování
11:30 – 13:30polední klid, odpočinková a rekreační činnost,zájmové činnosti
13:30 – 14:40vycházky, pobyt venku
14:45 – 15:00hygiena, svačina
15:00 – 16:20individuální činnost,volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost, úklid oddělení

Kontakt : telefonní číslo ŠD : 736 472 798

Personální oddělení

  • 1. oddělení – Daniela Donátová – vychovatelka
  • 2. oddělení – Lenka Zbíralová – vychovatelka

Úplata školní družiny:

Zákonní zástupci jsou povinni zaplatit příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ŠD. Podle směrnice stanovené ředitelkou školy pro školní rok 2022/23

Úhrada se provádína účet 181768405 / 0300 – do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD – (jméno dítěte)

  • Na období září až prosinec do 15.9. -částka 500 Kč
  • Na období leden až červen do 15.1. -částka 500 Kč
  • Po dohodě s ředitelkou školy lze úplatu provést ve více splátkách.
  • Docházka může být ukončena ze strany ŠD. Z důvodu nezaplacení úplaty nebo narušování chodu ŠD nevhodným chováním dítěte.