Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice
Základní škola a Mateřská školaVrchotovy Janovice

Zápis do 1.třídy

Informace o organizaci a průběhu zápisu do 1. tříd

3. DUBNA 2023 OD 14:00 HOD DO 17:00 HOD

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2023/2024 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky.

Dále je nutno dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2023.

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 07. 04. 2023 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu.

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část

Motivační část se skládá z pohádkové cesty, kde žák plní úkoly pomocí pohybových aktivit a z rozhovoru s pedagogem. Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat přibližně 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Prostřednictvím her a jednoduchých úkolů bude mít možnost přítomný rodič vidět činnost pedagoga s budoucím žákem a následně mu případně budou doporučeny materiály a způsoby práce sloužící k další přípravě dítěte na jeho úspěšné zaškolení.

žádost o přijetí

zadost-o-prijeti.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 58 kB

zápisní list

zapisni-list.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,36 kB

žádost o odklad

zadost-o-odklad.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 57 kB

Mohlo by Vás zajímat