Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice
Základní škola a Mateřská školaVrchotovy Janovice

Zápis do mateřské školy

rozhodnutí o přijetí.pdf

Typ: PDF dokument, Velikost: 469.37 kB

 

 

Informace o organizaci a průběhu zápisu do MŠ

Vážení rodiče,
dovolte mi poděkovat, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši mateřskou školu.
Zápis dětí pro školní rok 2024/ 2025 se uskuteční dne 14. 5. 2024.

Pokud se ale chcete nejdříve do naší školy podívat a popovídat si o Vašich představách, kontaktujte zástupkyni pro MŠ, Bc. Helenu Plechatou a domluvte si s ní osobní schůzku (email: helena.plechata@vrchotovyjanovice-skola.cz).

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2024 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.


Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře v přihlášce, ve které je mimo jiné i potvrzení o řádném očkování dítěte. Povinnost řádného očkování nemusí splnit dítě plnící povinné předškolní vzdělávání
  • vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami používajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: a u vstupu do budovy mateřské a základní školy.


ZÁPIS KROK ZA KROKEM

Termín: 14. 05. 2024 od 13,00 – 17,00 h v budově mateřské školy.
Je potřeba, abyste se osobně dostavili a ve škole předložili následující dokumenty:

A) Vyplněnou přihlášku – podepsanou a s razítkem od lékaře. Stáhněte si přihlášku Typ: DOCX dokument, Velikost: 781.72 kB.
B) Vyplněný evidenční list dítěte. Stáhněte si evidenční list Typ: DOCX dokument, Velikost: 30.23 kB. Máte možnost vyplnit až při řádném zápisu v MŠ.
C) Předložte k nahlédnutí originál rodného listu a občanského průkazu.

Pokud rodiče vystupují v souladu, stačí dokumenty a podpisy jednoho z rodičů
*Pokud nemáte doma možnost tisku, vše vám rádi vytiskneme.


Dokumenty ke stažení:

  1. Přihláška do MŠ.docx Typ: PDF dokument, Velikost: 435.84 kB
  2. Evidenční list (272.94 kB)
  3. Kritéria přijetí (179.47 kB)

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří byli u více zápisů do mateřských škol a rozhodli se ve školním roce 2024/2025 umístit dítě do jiné MŠ

Prosíme zákonné zástupce dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali, byli přijati a nemají tedy již nadále zájem o přijetí do MŠ Vrchotovy Janovice, aby NEPRODLENĚ podali do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte. Vzor formuláře lze stáhnout zde Typ: PDF dokument, Velikost: 175.22 kB. Vyplněný formulář lze zaslat e-mailem na: helena.plechata@vrchotovyjanovice-skola.cz nebo přinést osobně po telefonické domluvě.  Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Mgr. Iva Chwastková

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (175.22 kB)

Ve Vrchotových Janovicích dne 11. 04. 2024
Mgr. Iva Chwastková, ředitelka školy

Mohlo by Vás zajímat