Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice
Základní škola a Mateřská školaVrchotovy Janovice

Zápis do mateřské školy

Informace o organizaci a průběhu zápisu do MŠ

Vážení rodiče,
dovolte mi poděkovat, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši mateřskou školu.
Zápis v naší mateřské škole je vždy spojen se Dnem otevřených dveří.

Pokud se ale chcete nejdříve do naší školy podívat a popovídat si o Vašich představách, kontaktujte zástupkyni pro MŠ, Bc. Helenu Plechatou a domluvte si s ní osobní schůzku (email: helena.plechata@vrchotovyjanovice-skola.cz).

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2023 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.


Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře v přihlášce, ve které je mimo jiné i potvrzení o řádném očkování dítěte. Povinnost řádného očkování nemusí splnit dítě plnící povinné předškolní vzdělávání
  • vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami používajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: https://www.vrchotovyjanovice-skola.cz/ a u vstupu do budovy mateřské a základní školy.


ZÁPIS KROK ZA KROKEM

Termín: 03. 05. a 04. 05. 2023 od 14,00 – 16,00 h v budově mateřské školy
Je potřeba, abyste se osobně dostavili a ve škole předložili následující dokumenty:

A) Vyplněnou přihlášku – podepsanou a s razítkem od lékaře. Stáhněte si přihlášku.
B) Vyplněný evidenční list dítěte. Stáhněte si evidenční list. Máte možnost vyplnit až při řádném zápisu v MŠ.
C) Předložte k nahlédnutí originál rodného listu a občanského průkazu.

Pokud rodiče vystupují v souladu, stačí dokumenty a podpisy jednoho z rodičů
*Pokud nemáte doma možnost tisku, vše vám rádi vytiskneme.


Dokumenty ke stažení:

  1. Přihláška (250.45 kB)
  2. Evidenční list (272.94 kB)
  3. Kritéria přijetí (179.47 kB)

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (175.22 kB)

Budeme se těšit na spolupráci.

Ve Vrchotových Janovicích dne 30. 03. 2023
Mgr. Iva Chwastková, ředitelka školy

Mohlo by Vás zajímat