Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice
Základní škola a Mateřská školaVrchotovy Janovice

Školská rada

Vážení rodiče,

 

přihlášeným kandidátem do školské rady za zákonné zástupce je Vladimíra Štemberková. přihláška V. Štemberková.pdf (424.71 kB) 

Jelikož nedošlo k podání návrhů dalších kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, jmenuji v souladu s článkem 5 volebního řádu do školské rady Vladimíru Štemberkovou.

Mgr. Iva Chwastková, ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,
v nadcházejícím období je třeba zvolit nového člena Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.  Ze zákona jsem pověřena organizací těchto voleb. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákon a Volebním řádem vyhlašuji volbu člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Bližší informace v uvedeném odkazu:

Volby člena školské rady za zákonné zástupce (681.47 kB)

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla na naší škole zřízena Školská rada. Tvoří ji jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků a jeden zástupce pedagogických pracovníků. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


Dle §168 zákona č. 561/2004 Sb., odst 1 Školská rada: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a schvaluje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Funkční období: 2020/2023

Bc. Jana Čechová – zástupce zřizovatele
Vladimíra Štemberková – zástupce rodičů
Mgr. Jana Vlachová – zástupce pedagogů


 

Jednací řád

Mohlo by Vás zajímat